Nauki Sai Baby

 • Wywiady z Sai Babą: Karanjii z 1976 r. (Swami obszernie i dobitnie mówi o sobie i swojej misji), Korbu (1990) oraz dla dziennikarzy w 1999 r.
 • Sandeha Niwarini — pierwsze wydanie małej książki (230 kB) zawierającej głębokie nauki wedanty (rzecz stosunkowo trudna do 'strawienia', ale warta spróbowania).
 • Książki z serii Seminaria Sai w Brindawanie:
  1972, Stowarzyszenie Sathya Sai, Trzebież, xxviii + 267 pp. (wersja robocza, 133 pp., pdf; wersja oficjalna, html, po I korekcie).
  1973, (wersja robocza, pdf, html).
  1974, czesc I, wersja robocza, pdf, html.
  1974, czesc II, wersja robocza, pdf, html.
  1976, wersja robocza, pdf.
  1977, wersja robocza, pdf.
  1978, wersja robocza, pdf.
  1979, odcinki w Świetle Miłości (od Nr 61/2013).
  1990, wersja robocza, html
  1991, wersja robocza, pdf.
  1993, wersja robocza, pdf.
  1995, wersja robocza, pdf.
 • Książki z serii Słowa Sathya Sai (dostępne też tutaj):
  Tom 1 (1953-1960) – pdf, doc
  Tom 2 (1960-1962) – pdf, doc
  Tom 3 (1963) – zip (pdf+doc)
  Tom 4 (1964) – zip (pdf+doc)
  Tom 5 (1965) – zip (pdf+doc)
  Tom 6 (1966) – zip (pdf+doc)
  Tom 7 (1967) – zip (pdf+doc)
  Tom 8 (1968) – zip (pdf+doc)
  Tom 9 (1969) – zip (pdf+doc)
  Tom 10 (1970) – zip (pdf+doc)
  Tom 11 (1971-1972) – zip (pdf+doc)
 • Gita wahini – zip (pdf+docx)
 • Sathya Sai wahini – zip (pdf+docx)
 • Wyjątki z Upaniszad Wahini — rzut oka na 'nauki tajemne' Wed.
 • Wyjątki z Sathya Sai Wahini — kilka (10) znaczących stwierdzeń.
 • Dyskursy Sai Baby lub ich fragmenty (*) wg. dat: 60.11.23, 83.10.08, 89.06.20, 00.05.18*, 00.10.06, 01.08.11*, 02.04.21, 02.07.22, 02.10.20, 2002.11.19-22*, 02.11.22*, 02.12.25, 2003.01.01/14*, 03.03.02, 03.03.16*, 03.05.06, 03.07.13, 03.10.21/28*, 03.11.22*, 04.01.14, 04.02.18/19*, 04.03.30, 04.04.11, 04.09.06, 04.10.21, 05.01.14, 05.02.10, 05.03.8i9*, 05.06.23, 05.07.21 05.10.07-11*, 05.10.22, 05.11.23 06.01.14, 06.02.23*, 06.02.23, 06.02.24*, 06.02.26*, 06.03.30, 06.04.07, 06.05.06, 06.05.13, 06.08.09-19*, 06.08.11, 06.08.13, 06.08.15, 06.08.16, 06.09.05, 06.10.01, 06.10.23, 06.12.05, 07.01.15, 07.02.11, 07.02.16*, 07.03.20a*, 07.03.20b, 07.04.14, 07.08.24, 07.09.02, 07.12.26SS (www), 08.03.06*, 08.04.13, 08.05.06, 08.05.24, 08.07.18 (www), 08.08.31, 08.11.23, 09.02.14, 09.02.21, 09.02.25, 09.07.04, 09.09.27, 09.10.29, 10.01.30, 10.05.18, 10.11.22 (esencja).
 • Wyjątki z Słowa Sathya Sai (Sathya Sai Speaks, dyskursy z lat 1953–1982), tom I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X+XI i XV.
 • Myśli dnia: 11 – 19 VIII 1991 i 30 VI – 15 VII 2005.
 • Satjopaniszad 1 i Satjopaniszad 2 — wybrane (z książek) odpowiedzi Baby na pytania wielbicieli.
 • Mocno wierzę – wiersz–modlitwa Baby.
 • Rozmowy z Bhagawanem — biesiady dr Hislopa ze Swamim.
 • Rozmowa ze Śri Sathya Sai Babą — wielbiciel z Zachodu pyta, Swami odpowiada.
 • Rozmowy z Sai — wielbiciele–Hindusi pytają, Swami odpowiada (wg. książki ŚSS Anandadayi).
 • Bhagawan Baba mówi o odżywianiu i zdrowiu w dyskursie i na audiencji.
 • Cytaty — dość nieuporządkowany zbiór oderwanych wypowiedzi Swamiego.
 • Wybór tekstów z „Sanathana Sarathi” (1990 – 1994)
 • Sathya o Śirdi Sai Babie — Swami ujawnia nieznane fakty z życia Sai Baby z Śirdi.
 • Nauki „Ramajany” — kilka pouczających interpretacji tego eposu (tu jest jego streszczenie).
 • Bhagawan o Buddzie
 • Bhagawan o Adi Śankarze
 • Data narodzin Jezusa według Bhagawana.
 • Perły mądrości Sai — z wykładów 1–8, 9–16 i 17–21 prof. Anila Kumara.
 • Przesłania otrzymane przez D. Ostoję (wersja angielska, pdf1, pdf2, pdf3). Seemę M. Dewan, Ch. Penna, L. Ralli i anonima (zob. też ostatnie przesłania Kosmicznego Sai i zbiory z lat 2008–2013).
 • Słowniczek sanskrytu — kilkaset słów wraz z transliteracją (sporadycznie uaktualniany).


          Ostatnia aktualizacja: 2024.05.06 Powrót do spisu stron