Książki Valerie Barrow

Flying Saucer and Australian Aboriginal

 

THE BOOK OF LOVE by a Medium (Księga miłości napisana przez medium) została napisana przez australijską autorkę Valerie Barrow. Jest to próba wyprowadzenia z ukrycia ‘mediumowości’ i nadania poważania i wiarygodności tej sztuce w umysłach ogółu społeczeństwa.

Medium to nie tylko ktoś, kto otrzymuje przesłania z niewidzialnego źródła, ale to też osoba, która pozwala niewidzialnej osobowości przejąć ziemskie ciało i komunikować się przez nie.

Poniżej znajduje się recenzja The Book of Love napisana przez Christine Paul i opublikowana w 1996 r. w październikowym numerze Silver Cord Magazine.

 

Jest to prawdziwy duchowy klejnot – napisany prostym językiem wprost z serca. Valerie Barrow, wyjątkowo uzdolnione medium, zaprasza nas do wspólnej z nią zadziwiającej podróży, z głębokimi objawieniami na tej drodze.

 

Valerie, jako „Ambasador Ducha”, przez wiele lat była ‘jasnomówiącym’ kontaktem z Gwiezdnymi Ludźmi. Obecnie, dzięki obecności legendarnego Kamienia Alcheringa (sprowadzonego na Ziemię przez Gwiezdnych Ludzi i przekazanego starożytnym plemionom Aborygenów) potrafi przekazywać kosmiczne przesłania o ogromnym znaczeniu dla całej ludzkości. Przesłania te przychodzą podczas serii ‘nasiadówek’ z tym kamieniem i tworzą rodzaj dziennika.


W rzeczywistości sam Kamień jest też stróżem historii. A mówi ona o starodawnych dziejach, kiedy Ziemię zamieszkiwały zaawansowane cywilizacje, które przyszły tu z innych światów. Ludzie, którzy przybyli z innych planet, aby zamieszkać na Ziemi, przywieźli wtedy ze sobą plejadańską energię. „Ludzie tej Ziemi przyjęli ich z otwartymi rękami. (Kamień przechowuje historię w jej energii zmian, jakie zaszły na ziemi.) W pewnym sensie jest to dziennik, ale jest to Księga Miłości, gdyż cały czas próbuje zamienić te energie w energie miłości.”


Zanim Valerie otrzymała Kamień Alcheringa, została zbudzona w nocy przez Świetlną Istotę i telepatycznie zapytana, czy jest gotowa zacząć pisać książkę. Poinformowano ją, że Sai Baba pomoże jej. Nie bardzo wiedząc, co książka będzie zawierała, pełna obaw Valerie zgodziła się, pocieszając się, że czegokolwiek Duch sobie życzy, jest to dla najwyższego dobra. W kilka miesięcy później w tajemniczych okolicznościach Kamień trafił pod jej opiekę.

 

Cloudship UFO in the skies over Canyonleigh

Kamień pochodzi z boskiego źródła, dlatego kiedykolwiek Valerie siedzi z nim albo ‘romansuje z kamieniem’ w rzeczywistości jest zabierana do Świetlnej Istoty, która ma łączność z Grupą Dusz, której częścią ona sama jest. W ten sposób ma dostęp do pamięci duszy Świetlnej Istoty, która istnieje w wymiarze światła na Wenus.

 

Głównym wątkiem tej książki są codzienne cuda. Zanim odwiedziła Sai Babę w Indiach, zastanawiała się, czy nie jest w jakiś sposób połączona z Białym Orłem (White Eagle), który przez pewien czas pojawiał się w channelingach. Jakby w odpowiedzi, po otwarciu książki Białego Orła Valerie znajduje obrazek Sai Baby, który się w niej pojawił. Zrozumiała, że tych dwóch Mistrzów dzieli tę samą energię.


Podobnie, po powrocie z Indii Valerie stwierdziła, że energia zmieniła się, a Świetlna Istota przedstawia się jako Sanat Kumara. „Powiedział nam, że jest Świetlną Istotą i że Biały Orzeł był jego aspektem oraz że nigdy nie inkarnował się na tej Ziemi. W jakiś sposób odczułam, że on pokazuje nam, iż podobnie jest z nami wszystkimi na tej Ziemi. Że my, w osobach, które przebywają teraz na tej Ziemi jesteśmy aspektami, nie ‘nadduszą’ (tj. zbiorem osobowości, którymi byliśmy), lecz raczej Istotami Światła z innych światów, które nigdy nie inkarnowały się na Ziemi, a w istocie jesteśmy Mistrzami nas samych.”

 

Uluru, an ancient asteroid?

Czy Uluru jest starożytnym asteroidem? Czy środkowa Australia jest starodawnym kraterem po upadku asteroidu? Czy Uluru podniósł się znów dzięki ruchom Ziemi niczym ‘Feniks’ z popiołów?

Valerie, ze swoją wielką sympatią do Aborygenów i ich sposobu postrzegania Ducha, podróżuje do Uluru z grupą duchowych poszukiwaczy. I właśnie w tym kontekście przedstawiony jest jeden z najbardziej intrygujących wglądów książki. Porównuje się Księgę Objawień z Aborygeńskim Dreamtime. Czy Uluru rzeczywiście był asteroidem z odległych galaktyk, który spadł na ziemię? Jeśli tak, jakie są implikacje dla Australii, która obecnie jawi się jako jeden z pionierskich krajów na świecie w ruchach New Age?

 

„The Book of Love” to podnoszący na duchu, inspirujący, dający energię i płynący z serca zapis duchowej przygody w najlepszym gatunku.

 

Jak zamawiać

Książka The Book of Love jest dostępna z:

Alcheringa Books

$10.00 (australijskie dolary, za przesłanie do dowolnego miejsca w Australii)

USD$15.00 - przesłanie do dowolnego miejsca na świecie (opłata zawiera koszt przesyłki pocztą lotniczą oraz koszty pakowania)

 

Zamówienia pocztowe należy kierować na adres:

Alcheringa Books

PO Box 925, Bowral,

NSW 2576 Australia

 

Telefon +61 2 48 68 1045, lub Fax +61 2 48 68 2530

 

 

© Copyright Valerie Barrow