Poniższy tekst jest pełnym tłumaczeniem raportu Sai Surya rozesłanego przez internet z Muddenahalli w dniu 8 marca 2018 r.

 

 

 

Samastha Loka 126  8-3-18  Boski chaos

 

To przesłanie przeczytał Sathya Sai Baba i zatwierdził do rozpowszechniania.

 
Sai Ram.
 
Ten czas nadszedł. Nie ma już miejsca na zwłokę. Ziemia przechodzi w wyższą wibrację. Porzuć dotychczasowy styl życia. Zmień swoje zwyczaje teraz. Aby przetrwać to przejście, musisz być czyściejszy i mieć czystsze ciało.

Nowy świat jest wspaniały, ale musisz ciężko pracować, aby w się w nim znaleźć.

Musisz mieć czysty umysł, czyste serce i działać w sposób czysty. Wpływ Śiwy [boga destrukcji] widać coraz wyraźniej. On wymaga bezwzględnego posłuszeństwa wobec praw rządzących wszechświatem.

Kochaj wszystkich i wszystko bezwarunkowo. Służ każdemu tak, jak gdyby był Sathya Sai Babą, Śiwą, Jezusem, Buddą itd. Nie masz wyboru. Musisz zająć się swoim życiem teraz.

Baba bywa wymagającym mistrzem. Teraz żąda posłuszeństwa i czynu. Czas oczekiwania minął. On odwiedził wielu ludzi i stwierdził, że nie są gotowi przyjmować Jego wibracji i miłości, jakimi chce obdarzać.

Świat przechodzi przez proces narodzin, którego skutkiem jest powszechne zamieszanie. Proces ten będzie miał wpływ na każdego bez wyjątku. Może wpływać na ciebie rozmaicie – na jedzenie, sen, reakcje na innych i na wiele innych sposobów, przejawiając się wewnętrznie i zewnętrznie. Spodziewaj się poddawania próbom – zrazu łagodnym, potem surowym,

Musisz się poddać całkowicie – nie wystarczy nawet 99%; cały czas musi być to 100%. Była to i będzie walka, ale teraz musi się to dokonać. Pracuj ciężej.

Jako istota duchowa miałeś pewną ochronę, ale to nie wystarczy na to, co się wydarzy. Tak, będziesz do pewnego stopnia chroniony, więc ten wpływ może być mniejszy.

Ale, aby mieć pełną ochronę, teraz musisz w pełni się poddać.

Świat będzie przechodził wiele zmian – będą trzęsienia ziemi, pożary, tornada, upały, mrozy i inne zjawiska. Aby wyeliminować negatywność z tej planety, zdarzyć się może wszystko w niemal każdym miejscu. Im więcej ludzi się zmieni, im więcej sewy (pracy służebnej) wykonasz, im więcej miłości rozdasz, im więcej wyrecytujesz Samasta lokah sukhino bhawantu, tym bardziej będziesz chroniony i bardziej złagodzi to światowe wydarzenia.

Członkowie rodziny mogą zniknąć, sąsiedzi mogą odejść, miasta mogą zniknąć, kraje mogą zostać rozdarte na kawałki. Swami uczyni wszystko, aby oczyścić tę planetę, aby stała się planetą światła.

Wielu nie podoła, ale ci, którzy kochają, którzy służą w sposób czysty, którzy wiedzą, że wszyscy są jednym, którzy żyją sercem i w pełni się poddali, znajdą się w niewiarygodnym świecie piękna nie do opisania, w którym ludzie emanują czystością, życzliwością, współpracą, szczęściem i innymi cechami, których nie sposób wyrazić słowami.

ALE musisz działać teraz. Porzuć nawyki, które cię powstrzymują, takie jak oglądanie telewizji, słuchanie światowej muzyki, czytanie gazet, jedzenie mięsa, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i inne.

Sai Baba nie prosi o jedną godzinę zaangażowania, ani nawet o 10 godzin. Musi to być 24 godziny we wszystkim, co robisz, myślisz i czujesz.

Nie ma już czasu. Nie odkładaj do jutra – musisz działać teraz.

Wiem, że niektórzy z moich drogich przyjaciół nie posłuchają tego przesłania i nie posuną się naprzód. Zostali oni ostrzeżeni – tak samo, jak ty.

Masz wybór: pozostanie w niedoli albo absolutny spokój i miłość, których nie da się opisać.

Bądź szczęśliwy.

Zawsze bądź  współczujący. 

Sai Surya

 

 

[tłum. KMB, 23-03-2018]