Nasi żołnierze w Iraku


Kilka dni temu (3 IV 2009) otrzymałem list od pewnego Amerykanina, z którym nie wymienialiśmy korespondencji od kilku lat. Nie pytany, wtrącił kilka zdań na temat naszych żołnierzy służących w Iraku, które są tak wyjątkowo pochlebne, że uznałem iż nie powinienem ich zachowywać dla siebie lecz powinny zostać przeczytane przez więcej ludzi w naszym kraju. Poniżej przytaczam ten fragment listu w moim tłumaczeniu oraz angielski oryginał, udostępniane za zgodą autora.
KMB    


Obaj nasi synowie służyli w Iraku z podziwem dla polskich Żołnierzy. Mówili mi, że na świecie nie ma lepszych. Prawdopodobnie wiesz, że jeden z największych Synów Polski jest najbardziej honorowanym członkiem Społeczności West Point — od samego początku.

Dołączam tutaj zdjęcia polskiego helikoptera wspierającego operacje Koalicji na południe od Bagdadu na początku 2007 r. Amerykańscy Żołnierze byli zgodni w podziwie umiejęstności i determinacji ich polskich braci-w-broni! Polacy mogą być dumni ze swoich Żołnierzy i wdzięczni im za ich służbę na Środkowym Wschodzie, podobnie jak jesteśmy my (Amerykanie). Zaliczają się oni do najlepszych na świecie sił specjalnych, jak również normalnych formacji.

[...]
Both of our sons served admiringly with Polish Soldiers in Iraq and
told me that there are none finer in the world. Probably you know
that one of Poland's greatest Sons is a most honored member of the
West Point Community, from the very start.

Included here are pictures of a Polish chopper supporting Coalition
operations south of Baghdad in early 2007. American Soldiers were
unanimous in admiring the skill and determination their Polish
brothers-in-arms! Poles can be proud of their Soldiers and grateful
for their service in the Middle East, as we are. They are in the top
rank of the world's special forces as well as regular formations.
[...]
         — The Rev. David R. Graham, A.M.D.G.